Äri
Era
EURKM-ta
Kõikcaret down icon
cart icon
Ostukorv
Kõikcaret down icon

Kuidas kasutada ostu tühistamise õigust

1. Ostu tühistamise õigus

Tulenevalt kliendi seaduslikust õigusest oma ostu tühistada ja Elfa Distrelec AS kohustusest kliendi otsusega nõustuda, sõlmitakse esmalt lahtine eelleping. Kliendina on teil õigus oma lepingulisest kohustusest 7 (seitsme) päeva jooksul taganeda, kasutades selleks kas vastavat ostu tühistamise vormi või teatades mistahes muul viisil selgesõnaliselt oma ostu tühistamise soovist. Tähtaeg algab hetkest, kui antud juhend on teile kirjalikult edastatud, kuid mitte enne, kui kaup on kliendile või kliendi poolt määratud kolmandale osapoolele kätte toimetatud. Et tühistamisperiood oleks kehtiv, tuleb kaup esimesel võimalusel tagastada Elfa Distrelec AS-le või nende volitatud esindajale 7 (seitsme) päeva jooksul. Kui kaup toimetatakse kohale mitme erineva osasaadetise või osana, algab tähtaeg alates viimase saadetise kohalejõudmisest.

Tühistamisavaldus tuleb adresseerida:

Elfa Distrelec OÜ
Fax +372 6605 326
eesti@elfa.se

2. Ostu tühistamise tagajärjed

Kui kliendipoolne ostu tühistamine heaks kiidetakse, peavad mõlemad osapooled saadud tulu (kaup/raha) tagastama 7 (seitsme) päeva jooksul alates tühistamisele heakskiitva otsuse andmisest (vt 5.1) ja mistahes saadud kasu (näiteks intress) tuleb samuti üle anda. Elfa Distrelec AS on kohustatud kliendile tagastama ainult standardse postikulu.

Kui kliendil on võimalik saadud hüved ja tulu (näiteks kasutamisest saadud tulu) tagastada vaid osaliselt või kui klient tagastab hüved/tulu kahjustatud seisukorras, on klient kohustatud vastava väärtuse kao eest maksma hüvitist. Klient on kohustatud kahjustatud seadmest või saadud tulu eest hüvitist maksma ainult juhul, kui väärtuse või tulu kadu on tingitud seadme kasutamisest rohkemaks kui tavapäraseks omaduste ja funktsionaalsuse testimiseks. „Omaduste ja funktsionaalsuse testimise” all mõeldakse seadme katsetamist sageli esineval viisil, näiteks poes.

Tooted, mida on võimalik tagastada originaalpakendis, tagastatakse meie riisikol. Kui kaupa ei ole võimalik pakendi kaalu või mõõtmete tõttu tagastada, piisab sellest, kui klient saadab Elfa Distrelec AS -le kirjaliku palve toodete tagastamiseks 7 päeva jooksul alates toodete kättesaamisest. Kui tooteid on võimalik tagastada standardpostiga, tasub postikulu klient.

Kui klient on tähtajaks esitanud nõuetele vastava ostu tühistamise avalduse ja toode on Elfa Distrelec AS-le tagasi toimetatud, tagastab Elfa Distrelec AS makse 7 (seitsme) päeva jooksul.
 

3. Ostu tühistamise õiguse erandid

Ostu tühistamise õigus puudub, kui:

  • tooted olid valmistatud vastavalt kliendi eritellimusele või silmnähtavalt kohandatud tema nõudmistele vastavaks või kui tooted ei ole oma omaduste tõttu.
  • tagastamiseks sobivad või kui tegu on kiirestiriknevate toodetega või kui toodete kõlblikkusaeg on möödunud.
    klient on avanud audio- või videosalvestiste või tarkvara andmekandjate pakendid.
  • ajalehtede, ajakirjade ja muude väljaannete puhul saab tellimust tühistada ainult juhul, kui klient sõlmis lepingu telefoni teel.
  • füüsilise andmekandjata digitaalse materjali allalaadimine on juba alanud ja klient on eelnevalt kinnitanud, et loobub oma ostu tühistamise õigusest.

Enne andmekandjatega seadmete (näiteks kõvakettad, USB-pulgad, mobiiltelefonid jms) tagastamist järgige antud juhiseid:

Olete andmete kaitsmise eest ise vastutav. Palun tehke neis seadmetes sisalduvatest andmetest koopiad või kustutage neis olev isiklik info. Eriti oluline on see juhul, kui salvestatud on kolmandaid osapooli puudutavat infot.

Kui andmeid ei ole rikke tõttu võimalik kustutada, andke meile palun selgesõnaliselt teada, et seadmetel on isiklikke andmeid. Märkige see selgelt nähtavalt tagastuslehele.

Ostu tühistamise juhiste lõpp.