Tööpakkumised

Korporatiivne filosoofia ja väärtused

Profesionaalsed asjatundjatest töötajad, kes naudivad tehniliste toodetega töötamist, moodustavad meie edu aluse. Oleme firmasiseselt loonud käitumiskoodeksi, et tagada parim võimalik koostöö. Toetame avatud, etteheidetevaba suhtlust, lahendustele orienteeritud käitumist ja vastastikust austamist. Me kuulame oma töötajaid ning võtame kiitust ja konstruktiivset kriitikat hierarhiaredeli mistahes astmel tõsiselt ning reageerime vajalike meetmetega.

Meile on olulised professionaalsed, moraalsed ja inimlikud väärtused. Soovime edutada juba meie juures töötavaid heade töötulemustega töötajaid, samal ajal veendes uusi talente Elfa Distreleci kui tööandja heades külgedes. 

Töötajatest tulenev edasiareng

Soovime areneda koos oma töötajatega. Et saavutada oma eesmärk, peame mõistma oma kliente ja tundma nende nõudmisi. Leiame, et minimaalne bürokraatia ja kiire otsuste langetamine on kõrgekvaliteedilise ja täpse tarne ning parima võimaliku teenuse aluseks. Me vastutame oma tulemuste eest ja oleme motiveeritud tegutsema. Me hindame ja edendame kõiki tegevusi, mis aitavad meil korporatiivset edu saavutada.

Lugupidavad suhted

Tegeleme pidevalt oma protsesside, toodete ja teenuste arendamisega. Ökonoomne toormaterjalide kasutamine kõigi tööprotsesside käigus ja jätkusuutlik loodusvarade kasutamine on meie töö aluseks.

Lugupidav koostöö ja suhtlus teistega on samuti üks esmatähtis Distrelec Grupi filosoofia osa. Meeskonnana tegutseme ühiselt, tegeledes iga päev uute väljakutsetega. Meie korporatiivset kultuuri iseloomustavad avatus konstruktiivse kriitika suhtes, meie eesmärk leida parimad võimalikud lahendused ja vastastikuste süüdistuste vältimine.